Linie goală sub meniu

Slider

Ani de experiență

15 +

Cursuri în portofoliu

3

Școli și grădinițe vizitate

21

Participanți la cursuri

400 +

Provocarea, implicarea și activizarea elevilor în școală. Tehnici aplicabile tuturor disciplinelor.

Conform unor analize efectuate de specialiști în procesul de educație a tinerilor, unor statistici mai mult sau mai puțin oficiale, dar și relatărilor beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, una din cele mai severe probleme generice ale școlii românești este lipsa de implicare autentică și de angajare a elevilor (fie ei copii sau adolescenți) în demersurile didactice propuse de către profesori. Se întâmplă des ca profesorii și elevii să aibă interese aparent divergente, cea mai neplăcută situație fiind aceea în care cei din urmă să simuleze (cu mai mult sau mai puțin succes) interesul pentru subiectele abordate la școală, în timp ce viața lor privată, din afara școlii, se îndreaptă către puncte de interes cu totul diferite. Cursul de față își propune să ofere cadrelor didactice de la toate palierele sistemului de învățământ anumite repere teoretice și mai ales practice în ceea ce privește procesul de activizare a elevilor în timpul orelor. În mod concret, ne-am propus să tratăm din punct de vedere psihologic subiectul angajamentului (implicării) la vârstele copilăriei și adolescenței (care sunt mecanismele implicate, care sunt condițiile pentru succesul unui stimul propus etc.), să discutăm despre principiile generale ale activizării (oferind și câteva repere concrete pentru proiectarea activităților didactice), alegând ilustrativ două direcții complementare de acțiune: învățarea prin cooperare și dezvoltarea gândirii critice. În plus, cu titlul de exemple sau puncte posibile de plecare pentru cei care doresc să experimenteze, am propus și câteva activități generice destinate activizării elevilor.

Durata: 20 de ore

Certificare: curs avizat de M.E.N. și atestat prin adeverințe eliberate de către C.C.D. Bihor și Arta Didactică. 

Curriculum-ul programului:

   • Modulul I: Principii generale de activizare (Gestionarea timpului; Nivelul de înțelegere; Relevanța informației; Umorul și evitarea monotoniei; Interdisciplinaritatea)
   • Modulul II: Tehnici derivate din învățarea prin cooperare, Tipuri de învățarea prin cooperare; Elementele învățării prin cooperare; Tehnici de învățare prin cooperare)
   • Modului III: Strategii pentru dezvoltarea gândirii critice (Strategii afective, Strategii cognitive)
   • Modului IV: Exemple de abordări și de activități

Competenţe vizate:

   1. Proiectarea creativă a activităților didactice;
   2. Capacitatea de a concepe momente ale lecțiilor care să provoace și să inspire reacția autentică din partea elevilor;
   3. Capacitatea de a discerne între reacții autentice și reacții simulate din partea elevilor.
   4. Adaptarea materialelor didactice existente cu scopul angajării afective și cognitive a elevilor

Formator: lect. univ. dr. Andra Perțe (Universitatea din Oradea) și conf. univ. dr. Dan Pătroc (Universitatea din Oradea)

Costul programului: 50 lei / participant (Oradea); 60 lei / participant (curs organizat în alte localități din Bihor); 65 lei / participant (curs organizat în alte județe)

Cursul se poate organiza oriunde (orice județ/oraș), la solicitarea doritorilor, în funcție de calendarul propus.

 

Formular de înscriere pentru cursul din Târgu Mureș (14 decembrie 2018, Șc. Gim. Dacia).

 

Dan Patroc Dan Patroc conf. univ. dr. danpatroc@gmail.com 0742930245
Andra Perțe Andra Perțe lector univ. dr. andraperte@gmail.com