Public țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și special.

Justificare: Conform unor analize efectuate de specialiști în procesul de educație a tinerilor, unor statistici mai mult sau mai puțin oficiale, dar și relatărilor beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, una din cele mai severe probleme generice ale școlii românești este lipsa de implicare autentică și de angajare a elevilor (fie ei copii sau adolescenți) în demersurile didactice propuse de către profesori. Se întâmplă des ca profesorii și elevii să aibă interese aparent divergente, cea mai neplăcută situație fiind aceea în care cei din urmă să simuleze (cu mai mult sau mai puțin succes) interesul pentru subiectele abordate la școală, în timp ce viața lor privată, din afara școlii, se îndreaptă către puncte de interes cu totul diferite. Cursul de față își propune să ofere cadrelor didactice de la toate palierele sistemului de învățământ anumite repere teoretice și mai ales practice în ceea ce privește procesul de activizare a elevilor în timpul orelor. În mod concret, ne-am propus să tratăm din punct de vedere psihologic subiectul angajamentului (implicării) la vârstele copilăriei și adolescenței (care sunt mecanismele implicate, care sunt condițiile pentru succesul unui stimul propus etc.), să discutăm despre principiile generale ale activizării (oferind și câteva repere concrete pentru proiectarea activităților didactice), alegând ilustrativ două direcții complementare de acțiune: învățarea prin cooperare și dezvoltarea gândirii critice. În plus, cu titlul de exemple sau puncte posibile de plecare pentru cei care doresc să experimenteze, am propus și câteva activități generice destinate activizării elevilor.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

o   Proiectarea creativă a activităților didactice;

o   Capacitatea de a concepe momente ale lecțiilor care să provoace și să inspire reacția autentică din partea elevilor;

o   Capacitatea de a discerne între reacții autentice și reacții simulate din partea elevilor.

o  Adaptarea materialelor didactice existente cu scopul angajării afective și cognitive a elevilor

Planificarea modulelor tematice:

Modul I:   Principii generale de activizare

•          Gestionarea timpului;

•          Nivelul de înțelegere;

•          Relevanța informației;

•          Umorul și evitarea monotoniei;

•          Interdisciplinaritatea.

Modulul II: Tehnici derivate din învățarea prin cooperare

•          Tipuri de învățare prin cooperare;

•          Elementele învățării prin cooperare;

•          Tehnici de învățare prin cooperare.

Modulul III: Strategii pentru dezvoltarea gândirii critice

Strategii afective

Strategii cognitive (macro abilități și micro abilități)

Modulul  IV Exemple de abordări 

Calendarul programului: anul şcolar 2019 – 2020

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: activități practice (exerciții de activizare), evaluare și auto-evaluare pe baza unui chestionar.

Formatori: conf. univ. dr. Dan Pătroc; lect. univ. dr. Andra Perțe

Costul programului: 100 lei / participant (Oradea). 120 lei / participant (Bihor). 150 lei / participant (alte județe)