În vreme ce formarea tradițională specifică școlii românești ocolește problema pregătirii tinerilor pentru momentele de vorbire în fața unui public, meseria de profesor presupune astfel de ipostaze în cel puțin trei contexte majore: comunicarea didactică în fața auditoriului format din elevi, comunicarea științifică prin diferitele susțineri de lucrări, prezentări sau alocuțiuni la reuniuni profesionale (conferințe, simpozioane, cercuri pedagogice etc.) și comunicarea administrativă (vorbirea în fața publicului la diferitele ședințe de personal sau de comisii specifice activității didactice sau în fața părinților și altor actori din procesul de educație cu ocazia întâlnirilor regulate sau festive).

De foarte multe ori, mai ales în cazul celor lipsiți de experiența oratoriei publice, ipostaza de a se afla în fața unui auditoriu mai mult sau mai puțin numeros este o experiență care provoacă emoții exagerate, teamă, anxietate sau chiar un comportament de evitare. Scopul acestui curs este acela de a asigura o minimă inițiere în tainele public speaking-ului, inițiere care va avea darul atât de a crea competențe specifice și clare pentru orice vorbitor în public, cât și de a-i desensibiliza rațional pe cei care se simt copleșiți de o astfel de sarcină.

 • Public țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Personalul de conducere și administrare a instituțiilor de învățământ.
 • Durata: 4 ore
 • Competenţe vizate:
  • Gestionarea emoțiilor și gândurilor referitoare la teama de a vorbi în public;
  • Capacitatea de a controla și folosi în mod eficient propriul corp în timpul susținerii unui discurs în public;
  • Folosirea unor tehnici specifice și tactici de prezentare pentru reușita unui act de vorbire în public și pentru convingerea auditoriului.

Conținut

Modulul I:   Glosofobia (teama de a vorbi în public) și depășirea ei

 • Descriere
 • Diagnostic;
 • Cauze;
 • Tratament.

Modulul II: Principiile comunicării umane

 • Modelul Shannon-Weaver;
 • Implicațiile pentru vorbirea în public;
 • Barierele comunicaționale și zgomotul de fond.

Modulul III: Aspectul fizic al comunicării publice. Cum ne folosim și gestionăm corpul în timpul vorbitului în public?

 • Ochii și expresiile faciale;
 • Gura și vocea;
 • Mâinile și gesticulația;
 • Picioarele, postura și mișcarea în spațiul sălii

Modulul  IV Evaluarea prestației de public speaking și sfaturi despre conținut 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: activități practice de public speaking (susținerea experimentală a unui discurs public), evaluare și auto-evaluare pe baza unui chestionar.

Formator: conf. univ. dr. Dan Pătroc

Costul programului: 50 lei / participant (Oradea); 70 lei / participant (alte localități / alte județe)

Cursul se poate organiza oriunde (orice județ/oraș), la solicitarea doritorilor, în funcție de calendarul propus. Este necesară întrunirea a minimum 15 participanți pentru o grupă de workshop.

Cum ne poți contacta?

Aruncă o privire pe lista cursurilor sau workshopurilor propuse de noi sau gândește-te la un alt subiect care te-ar putea interesa și ne vom ocupa de asta.

public speaking afiș